Win een voucher van €500

 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan onze social media wedstrijd?

Zo werkt het:

 

1. Kom naar onze Sample Sale bij Vitra Circle Brussels  op 9 december 2023 (de “Sample Sale”).

2. Like de Vitra Circle Instagram pagina.

3. Maak een foto van je aankoop (of, als je je favoriete item niet hebt gevonden, van een Vitra-product naar keuze dat te koop is tijdens onze Sample Sale)

4. Deel deze foto op Instagram met de hashtag #vitracirclestore en vermeld @vitracircle.

5. Zorg ervoor dat je profiel en post openbaar toegankelijk zijn. Dit is de enige manier waarop je post kan worden gezien. Niet-publieke posts zijn uitgesloten van deelname.

 

 

Deelnemers kunnen aan de wedstrijd deelnemen met één of meerdere bijdragen (posts) met de hashtag #vitracirclestore.

De winnaar wordt op 15 december bekendgemaakt op de Instagram pagina van Vitra Circle.

 

Algemene deelnamevoorwaarden

De volgende algemene voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op jouw deelname aan de wedstrijd “#vitracirclestore” (hierna de “Wedstrijd” genoemd) van Vitra Belgium N.V. (hierna “Vitra” genoemd).

De Wedstrijd is niet gelieerd aan, en wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Meta Platforms Inc. of een van haar dochterondernemingen.

A. Deelnamevereisten

1.Iedereen die ten minste achttien (18) jaar oud is en een woonadres in de Europese Unie heeft, mag deelnemen. Iedereen die wil deelnemen moet een openbaar Instagram-profiel hebben.

2. Medewerkers van Vitra en van bedrijven gelieerd aan Vitra zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

B. Algemene voorwaarden

3. De wedstrijd begint op 09 december 2023 en eindigt op 14 december 2023 om 24:00 CET. Posts die na deze deadline worden gedeeld op Instagram worden automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

4. De winnaar wordt op 15 december 2023 willekeurig getrokken uit alle deelnemers en bekendgemaakt op Instagram.

5. Deelname is alleen mogelijk in de hierboven beschreven vorm. Onvolledige bijdragen zijn ongeldig en worden automatisch uitgesloten van de wedstrijd.

6. De deelnemers verlenen Vitra en de aan Vitra gelieerde bedrijven een niet-exclusieve, eeuwigdurende, kosteloze, wereldwijde licentie voor het gebruik en/of de wijziging van de door hen op Instagram geplaatste foto’s, in het bijzonder voor digitale marketingdoeleinden.

C. Prijzen

7. Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een waardebon ter waarde van 500 EUR (incl. btw), die kan worden ingewisseld bij de Vitra Circle Store Brussel, Bazellaan 8, 1140 Evere, België.

8. De waardebon wordt in digitaal formaat naar de winnaar gestuurd (zie punt 1). Prijzen die om welke reden dan ook niet worden opgeëist of geweigerd, blijven eigendom van Vitra. De winnaar heeft geen recht op een vervangende prijs.

9. Als een winnaar niet binnen dertig (30) werkdagen kan worden gecontacteerd of zijn of haar prijs niet binnen dertig (30) werkdagen na de bekendmaking van de winnaar opeist, of als de contactgegevens onjuist zijn of als de prijs om een andere reden niet kan worden geleverd of geaccepteerd, vervalt de aanspraak van de winnaar op de prijs. In dat geval heeft Vitra het recht om een andere winnaar aan te wijzen.

D. Beperking van aansprakelijkheid

10. Vitra is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten of andere uitgaven die worden gemaakt in verband met deelname aan de wedstrijd.

11. Tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Vitra, is Vitra niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (a) netwerk-, hardware- of softwareproblemen van welke aard dan ook die ertoe leiden dat personen niet tijdig of helemaal niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd (b) andere problemen of incidenten van welke aard dan ook die zich voordoen in verband met internet-, website-, hardware- of softwarefunctionaliteit en (c) fouten bij het invoeren van persoonlijke gegevens.

12. Indien de wedstrijd om enige reden buiten de invloed van Vitra of omdat wettelijke redenen hiermee in strijd zijn, niet kan plaatsvinden zoals gepland, behoudt Vitra zich het recht voor om de wedstrijd onmiddellijk te beëindigen, te wijzigen of uit te stellen. In een dergelijk geval hebben de deelnemers geen wettelijke aanspraak op schadevergoeding.

E. Privacy van gegevens en deelname

13. Door deel te nemen aan de wedstrijd verlenen deelnemers Vitra toegang tot hun persoonsgegevens en gegevens die op Instagram zijn gepubliceerd. Vitra verzamelt en verwerkt persoonsgegevens zoals namen of e-mailadressen uitsluitend voor het bepalen van de winnaar of, indien gewenst, voor het toezenden van relevante informatie. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Meer informatie is te vinden op www.vitra.com/privacy.

14. Voor zover Vitra hun persoonsgegevens heeft verzameld, hebben de deelnemers recht op inzage, correctie en verwijdering van deze persoonsgegevens.

15. Vitra behoudt zich het recht voor om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten indien zij hun inzending met onjuiste of valse persoonsgegevens hebben ingestuurd.

F. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven alle overige bepalingen ongewijzigd van toepassing.

17. Het Belgisch recht is van toepassing en de bevoegde rechtbank is uitsluitend die van onze maatschappelijke zetel, voor zover het internationaal privaatrecht geen dwingende bepalingen bevat die anders bepalen.

18. Vitra behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder dat Vitra hiertoe enige verplichting heeft tegenover de deelnemers of derden. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

19. Vragen met betrekking tot de Voorwaarden en de wedstrijd kunnen schriftelijk worden gericht aan het volgende adres: Vitra Circle Brussels, Bazellaan 8, 1140 Evere, België of door een e-mail te sturen naar brussels.vitracircle@vitra.com.

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door:

Vitra Belgium N.V., Woluwelaan 137, 1831 Diegem.

Tel: +3227258400

Winkelmand Artikel verwijderd. Herstellen
  • No products in the cart.